Tożsamość europejska

Tożsamość europejska, tożsamość paneuropejska – zespół postaw, które odnoszą się do osobistej lub zbiorowej identyfikacji z Europą oraz odczuwanie związku z kulturą i historią europejską. Obejmuje większy obszar niż patriotyzm – identyfikowanie się z własnym narodem, ale mniejszy niż kosmopolityzm – utożsamianie się z całym rodzajem ludzkim.

Europa jest pojęciem szerszym względem Unii Europejskiej, obejmuje obszar państw, które do UE nie należą oraz jest dziedzictwem historyczno-kulturowym, które powstało przed 1993 rokiem.

Czynniki wpływające na definiowanie tożsamości europejskiej:

Bibliografia

 • Patrycja Rotuska: Polak czy Europejczyk? Polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności. UniaEuropejska.org, 2011-08-11. [dostęp 2011-11-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-11-17)]. (pol.).
 • Karolina Maria Gawron: O tożsamość europejską – spór Habermasa i Ratzingera. Portal Spraw Zagranicznych, 2007-02-24. [dostęp 2011-11-12]. (pol.).
 • Zdzisław Mach: Tożsamość europejska – dzieło ewolucji czy konstrukt polityczny?. ec.europa.eu/polska, 2007-02-24. [dostęp 2011-11-12]. (pol.).
 • Aleksandra Szydłowska: Budowa tożsamości europejskiej poprzez symbole. Przykład flagi europejskiej. UniaEuropejska.org, 2011-05-14. [dostęp 2012-05-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-27)]. (pol.).
 • Paweł Lewicki: Co to znaczy być Europejczykiem? Poszukiwanie tożsamości europejskiej wśród studentów Berlina. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego / Studia Europejskie, 4/2004. [dostęp 2011-11-12]. (pol.).
 • Patrycja Rotuska: Symbole Unii Europejskiej a wartości i tożsamość europejska. UniaEuropejska.org, 2011-07-18. [dostęp 2011-11-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-10-23)]. (pol.).
 • Praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Gołembskiego: Tożsamość europejska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Zakład Instytucji Europejskich, 2005
 • Praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Gołembskiego: Jedność europejska, Elipsa, 2006
 • Tożsamość europejska a tożsamość polska. Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 21 kwietnia 2005 r.
 • Jan Bekasiński, Eugeniusz Ponczek, Andrzej Sepkowski: Tożsamość europejska – wielokulturowość – globalizacja, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007
 • Tadeusz Paleczny: Socjologia tożsamości, Oficyna Wydawnicza AFM, 2008

Zobacz też